Ticari potasyum mineralleri

Potas İçeren Bazı Önemli Mineraller
ve Cevherler
Adı Formülü K2O %
eşdeğer ağırlığı
Silvin KCl 63.17
Karnalit KCl.MgCl2.6H2O 16.95
Kainit 4KCl.4MgSO411H2O 19.26
Polihalit K2SO4.MgSO4.CaSO4.2H2O 15.62
Longbeinit K2SO4.2MgSO4 22.69
Leonit K2SO4.2MgSO44H2O 25.68
Silvinit KCl+NaCl 10-35
Potasyum klorür KCl 17-63
Gübre tuzları KCl+NaCl 40-60
Alunit K2Al6(SO4)4.(OH)12 11.40