Ticari potasyum mineralleri

Potas İçeren Bazı Önemli Mineraller ve Cevherler Adı Formülü K2O % eşdeğer ağırlığı Silvin KCl 63.17 Karnalit KCl.MgCl2.6H2O 16.95 Kainit 4KCl.4MgSO411H2O 19.26 Polihalit K2SO4.MgSO4.CaSO4.2H2O 15.62 Longbeinit K2SO4.2MgSO4 22.69 Leonit K2SO4.2MgSO44H2O 25.68 Silvinit KCl+NaCl 10-35 Potasyum klorür KCl 17-63 Gübre tuzları KCl+NaCl 40-60 Alunit K2Al6(SO4)4.(OH)12 11.40

READ MORE

POTASYUM ELEMENTİ VE KULLANIM ALANLARI

Potasyum (K) periyodik cetvelin IA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte alkali metal element. Doğada en bol bulunan 7. elementtir. Başlıca silvit (KCL), karnalit (KMgCl36H2O) ve öteki karışık tuzlar hâlinde bulunur. Son derece aktiftir. Ergitilmiş potasyum hidroksit çözeltisinden elektroliz yöntemiyle elde edilir. Kimyasal olarak sodyuma benzer. Yarılanma süresi 1,28 milyar yıl olan doğal bir radyoaktif...

READ MORE

Aybeks Hakkında

Maden işleri genel müdürlüğünün ilgili Kanunlarınca tanımlanmış madencilik kapsamındaki  gruplardaki her türlü metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, kapsamına giren Maddeler/Madenler, hammaddeleri gibi madenlerin ve diğer maddelerin aranması, bulunması, bulunan sahaların işletilmesi. Maden konusundaki cevherlerin Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun jeolojik mineral tabakaların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsali ve işletilmesi,...

READ MORE